Dades d’identificació

Denominació Social: Fundació Pro Discapacitats Intel·lectuals Jacinta Sastrada

Nom Comercial: Fundació Pro Discapacitats Intel·lectuals Jacinta Sastrada

Domicili Social: C/ Amílcar, 36 de Barcelona (08031)

CIF / NIF: G58759978

Telèfon: 93 358 03 01

Correu electrònic: fundacio@sastrada.org

Inscrita en el Registre Fundacions de la Generalitat de Catalunya en el Full núm. _391___, Inscripció __ del llibre d’inscripcions de fundacions

Nom de domini: http://www.fundaciojacintasastrada.org

Vigència de la informació

L’accés al portal de Fundació Pro Discapacitats Intel·lectuals Jacinta Sastrada i així mateix la informació relativa a qualsevol dels serveis que aquesta conté comporta l’acceptació de les condicions previstes en el present avís legal. De la mateixa manera, la informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en l’actualitat després de l’última actualització realitzada. No obstant, la informació relativa a serveis oferts en aquesta pàgina web és exclusivament orientativa i de cap manera vinculant.

Propietat intel·lectual o industrial

El contingut d’aquesta pàgina web està protegit per la Llei de Propietat Industrial o Intel·lectual. Per tant els continguts, codis font, forma, disseny, pàgines, marques, noms comercials, logotips així com la denominació de productes, aplicatius i eines són propietat de Fundació Pro Discapacitats Intel·lectuals Jacinta Sastrada i la seva distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels mateixos ha de ser autoritzada expressament per Fundació Pro Discapacitats Intel·lectuals Jacinta Sastrada. Cal advertir que la infracció de les normes protectores de la propietat industrial o intel·lectual comporta, si escau, a més de les possibles responsabilitats econòmiques l’exigència de responsabilitats penals.

Responsabilitats

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última actualització i no representa cap obligació contractual per Fundació Pro Discapacitats Intel·lectuals Jacinta Sastrada sinó que s’exposa amb la finalitat informativa i no constitueix una oferta de compra o venda de cap producte o servei.

Fundació Pro Discapacitats Intel·lectuals Jacinta Sastrada refusa qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d’avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l’empresa i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda a les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (links).

Així mateix, Fundació Pro Discapacitats Intel·lectuals Jacinta Sastrada no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador (browser) o per l’ús de versions no actualitzades.

Llei aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.