El Patronat:

El Patronat és l’òrgan de govern que administra i representa la Fundació, d’acord amb la Llei i els Estatuts. El Patronat assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. Consulteu els nostres Estatuts.

Els membres del Patronat són:

  • President: Sr. Ramon Bayo Serra
  • Secretari: Sr. Carles Viñas i LLebot
  • Vocal: Sra. Dolors Bisbal Soler
  • Vocal: Sr. Oriol Savall López-Reynals
  • Vocal: Sr. Francesc Xavier Ferré Giralt

La Comissió Delegada:

La Comissió Delegada la composen dos representants del Patronat i la Coordinadora de l’entitat que es reuneixen periòdicament per a fer el seguiment dels serveis i redirigir al Patronat les qüestions que son d’interès d’aquest.

El seguiment dels Serveis de La Fundació es fa a través de la direcció tècnica de cada un, juntament amb la Coordinadora de l’entitat i la Comissió Delegada.

Organigrama: