La Llar Residència Amilcar està ubicada a Nou Barris, Barcelona. És un servei d’acolliment residencial de caràcter permanent i/o temporal substitutori de la llar i d’assistència integral a les activitats de la vida diària. I té una capacitat per a 14 persones de majors de 18 anys.

El servei va dirigit a persones adultes amb discapacitat intel·lectual. Les quals tenen necessitat de suport extern, i limitat i edats compreses entre 30 i 65 anys. Està destinat a constituir el seu domicili habitual, complementari a l’ocupació diürna. El servei proporciona allotjament, acolliment i convivència, manutenció i atenció i higene personal. Així com relacions interpersonals i integració social, hàbits d’autonomia, descans i lleure, etc.

Admissió a la Fundació Jacinta Sastrada  Sistema d’admissió

La forma d’accés es mitjançant resolució de la Direcció General de Protecció Social i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, d’acord als criteris establerts en la legislació vigent.

Objectius generals de la Fundació Jacinta Sastrada  Objectius generals

Proporcionar als residents un servei que els garanteixi un bon nivell de qualitat de vida. A partir d’un pla d’atenció individual, s’afavoreix el manteniment o la recuperació del màxim grau d’autonomia personal i social.

Objectius específicas de la Fundació Jacinta Sastrada  Objectius específics

 • Afavorir l’estabilitat emocional mitjançant el treball i hàbits que facilitin la comunicació i interacció personal i social.
 • Facilitar la integració i participació social dels residents amb el seu entorn proper.
 • Facilitar aprenentatges de caràcter cognitiu i desenvolupament de nous en la mesura que sigui possible.
 • Potenciar habilitats motores que ja tenen assolides així com l’aprenentatge de noves.
 • Propiciar el desenvolupament i manteniment d’hàbits d’autonomia personal i el desenvolupament i manteniment d’hàbits referents a les tasques domèstiques.
 • Potenciar la relació entre les persones ateses i llurs famílies.
 • Desenvolupar un programa de salut.
 • Tenir en compte l’atenció a l’envelliment i/o deteriorament.
 • Coordinar-se amb les famílies i/o representants legal.

Metodologia  Metodologia i equip tècnic:

L’equip profesional treballa de forma coordinada, amb els diferents serveis i les famílies. D’aquesta manera es facilita una atenció adequada en cada monent de les necessitats de la persona. I s’aconsegueix elaborar el pla d’atenció individual que recull les diverses àrees d’intervenció: social, cognitiva, higene personal, etc. Per aquesta raó es porta a terme un registre sistèmic i unes reunions de seguiment periòdiques de l’equip educatiu del servei Llar Residència Amilcar.

L’equip es compon de:

 • 1 director/a tècnic
 • 6 educadors/res
 • 2 auxiliars
 • 1 servei de neteja

Les activitats  Les activitats:

Les activitats es programen atenent les característiques de cada usuari i amb la intenció de donar una atenció global, amb aquesta finalitat les activitats es programen per àrees:

 • Àrea funcional i motora
 • Àrea de participació comunitària
 • Àrea cognitiva
 • Àrea emocional

Horaris  Horaris de funcionament:

És un servei obert els 365 dies de l’any.

 • L’horari de funcionament de la Llar Residència és continuat i, per tant, de 0h a 24h els 365 dies de l’any.
 • L’horari de visites als usuaris és: de 9-14h. Cal anunciar prèviament la visita, trucant al telèfon de la Residència.
 • Els caps de setmana aquells que dessitgen, i les families ho sol·liciten marxen a casa  de divendres a diumenge, i els horaris de sortida i retorn són: ……….., tant per sortir els divendres com per retornar els diumenges.

En casos excepcionals, també es podran acordar amb la Direcció del centre, horaris i/o dies de sortida diferents als establerts. Cal recordar que aquestes sortides estan sotmeses al criteri de l’equip tècnic i d’atenció directa. Per tant, es recomana al familiar que s’asseguri haver acordat la sortida abans de passar a recollir l’usuari/ària.

Descarregar

Contacte

Contacte Fundació Jacinta Sastrada

Fundació Jacinta Sastrada

Carrer Amilcar, 36. 08031 Barcelona

Tel. 933 58 03 01
fundacio@sastrada.org