La Fundació Jacinta Sastrada pro discapacitats intel·lectuals és una entitat constituïda sense ànim de lucre amb la finalitat de donar servei a les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, dins el marc de la legislació vigent.

La Fundació està inscrita als següents estaments:

  • Registre de Fundacions privades de la Generalitat de Catalunya amb el nº 391
  • Direcció General d’Afers Socials, Registre d´Entitats, Serveis i Establiments Socials nº E00808
  • Direcció General d’Afers Socials, Registre d´Entitats, Serveis i Establiments Socials, Classificació Servei de Tutela S02082
  • Direcció General d’Afers Socials. Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials. Servei Acolliment en Residència S 0282 (Llar Amilcar)
  • Direcció General d’Afers Socials. Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials. Residencia CRAE Vilapicina S04423
  • Associada a la Federació DINCAT amb el nº 194
  • Associada a FEDAIA ( Federació d’Entitats d´Atenció i d´educació a la infància i a l´adolescència)
  • Membre de la Coordinadora Catalana de Fundacions.
  • Associada al Centro de Fundaciones.
  • Adherida al Servei Català del Voluntariat (INCAVOL)

Història

La Fundació es va constituir a Barcelona l’any 1988 amb la voluntat de donar suport i atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i llurs famílies.

Va ser impulsada per la Sra. Mercè Sererols, mestre i psicòloga i la Sra. Jacinta Sastrada com a patrocinadora.

Des de la seva creació, la Fundació va crear els serveis de la Llar Residència, el CRAE i el Servei de Tutela. Aquest últim, en l’actualitat, el Servei de Suport a la Capacitació Jurídica. La Fundació ha esta sempre a prop de les persones o entitats afins, proporcionant assessorament i col·laboracions institucionals.